Kein Steinkohlekraft­werk in Lubmin

Gemeinsame Bürgerinitiativen gegen das Steinkohlekraftwerk in Lubmin

 
 
 

Bild Swinoujsce

 

Drodzy Polscy Sąsiedzi,

witamy serdecznie na stronie Inicjatywy Społecznej "Nie do Elektrociepłowni w Lubmin" e.V. Niniejszym zamierzamy zapoznać Was z planowaną inwestycją Dunskiego koncernu Dong Energy i z tym przedsięwzięciem zwiazanymi problemami dotyczącymi nie tylko nas na wyspach Rugii i na Uznamie, ale też Waszą Stronę.

Odległość od w Lubmin planowanej elektrociepłowni do Miedzydrojów wynosi tylko 50 kilometrów, co odowadniamy na następującej Google-mapie:

Bild Google-Karte

W skrócie zamierzamy przedstawić ogólną orientację planowanej inwestycji i z tym związane nastepujące skutki w środowisku naturalnym, w przyrodzie oraz w gospodarce. Nie jesteśmy w stanie udostępnić Wam całą gamę dotychczasowych opracowań w języku polskim. Dysponujemy dużą ilością faktów, ekspertyz, ustosunkowań i dokumentów o działaniach inicjatywy przeciw temu zwariowanemu projektu.

1. Planowana inwestycja

Elektrociepłownia palona węglem kamiennym o dwóch blokach po 800 megawatów mocy elktycznej z doskonałością 46%.

Z czasów byłej NRDowskiej siłowni atomowej, istnieją na terenie jeszcze rozdzielnie, linie elektryczne oraz dostęp do wody chłodzącej (z zatoki Greifswaldzkiej). Z tej przyczyny inwestycja okazuje się bardzo lukratywna dla inwestora. Dodatkowo sprzyja inwestycji, nowo przebudowany port (wspaty przez Unię w wys. ok. 40 mio. Euro),

w którym łatwo przeładować potrzebny węgiel (węgiel z Australii i Afryki Południowej).

2. Przewidywane transporty i emisje (przeliczone na jeden rok)

Transport ebejmuje ok. 4.200.000 ton węgla kamiennego, przeładowanego w Danii lub na Bałtyku na mniejsze jednostki dopływajace do portu w Lubmin.

Potrzebny do neutralizacji siarki w dymie wapień, pojawia sie tu w ilości 82.000 ton.

Z tego tu połączenia powstają 234.000 ton gipsu.

 

Obok tego powstają tu 535.000 ton trującego popiołu oraz 30.000 ton żużlu.

Przy pracy elektrowni powstaną ok. 10,6 mio.ton dwutlenku węgla, to są dziennie ok. 30 tony, podwaja to emisje całego Landu Mecklenburgii - Przedpomorza oraz przyspiesza ocieplenie planety Ziemi.

Powstający przy produkcji dym (1.200 m2 / sek.) zawiera m.inn. 7.500 ton dwutlenku siarki (kwaśny deszcz!), 7.500 ton tlenku azotu ( kwaśny deszcz, zanieczyszczenie wody), 800 ton pyłu delikatnego (odpowiedzialny za wszelkiego rodzaju zachorowań na raka) oraz 500 ton rtęci (mocno trująca substancja, gromadzi się w rybach, grzybach i zwierzynie).

Około 2 razy po 950 megawatów ciepłej wody (z chłodni) wypuszcza się do Zalewu Greifswadzkiego (ociepla wodę, co sprzyja rozwojowi bakterii vibro vulnicus oraz glonów niebieskich, co doprowadza do zabraniania kąpieli dla ludzi).

 

3. Krytyka oraz przewidziane zagrożenia

Elektrocieplownie reprezentują stan techniki z lat trzydziestych minionego stulecia.

Spalanie fosilnych nośników energii z dokładnością wykorzystania mniejszą 50% jest dziś nieodpowiedzialne. Zmniejsza oczywiscie zasoby srodków energii, zanieczyszcza przyrodę, srodowisko i zatruwa otoczenie dla naszych potomków. Nowo powstające elektrownie zostają użyte co najmniej przez 40 lat, co utrudnia bardzo ich modernizację.

Udowodnione przez nasz Rząd w Schwerinie "publiczne zapotrzebowanie" na takiego rodzaju elektownie, jest mocno nie uzasadnione, można powiedzieć "wyjęte z powietrza" i nie uzasadnione żadnymi sprawdzalnymi faktami. Anonimowa luka w dostawie energi elektrycznej, która powstanie po wyłączeniu następnych elektrowni atomowych w Niemczech, ma być zatkana elektrociepłownią w Lubmin. Nie odpowiada to realiom. Niemcy są od lat eksporterem energii elektrycznej.

Bardzo nieodpowiedzielnym jest obciążenie leżących dookoła stref ochrony środowiska i Flora - Fauna regionów przez emisje zwiazane z produkcją energi w ciepłowni.

Przeprowadzone w minionym okresie w turystyce, w rehabilitacji oraz sanaroriach inwestycje, nie mogą zostać zrealizowane ekonomicznie pod wpływem zagrożenia ze strony elektrociepłowni. W związku z tym zagrożone mogą być oczywiście też miejsca pracy w regionie.

Oczekiwane 140 miejsca pracy w ciepłowni nie będą uzupełniane z regionu.

W dotychczasowych ekspertyzach ujawnione fakty dot. obciążeń przez emisje, oraz ich rozprzestrzenienie, opracowane są pod względem pozytywnym dla inwestora.

4. Podsumowanie

Oczywiście też po polskiej stronie Granicy, wyczuwalne będą skutki i zagrożenia powstające z realizacji inwestycji. Wyczuwalne będą skutki dla jakości życia ludności, przyrody, zdrowia oraz turystyki i rybołówstwa.

Nasza inicjatywa ma zamiar poinformować społeczeństwo polskie w celu uwrażliwienia i powołania do publicznego protestu przeciw inwestycji.

5. Stan aktywnosci Inicjatywy

Do realizacji inwestycji potrzebne są różne zezwolenia. Tymczasowe zezwolenie otzrymał Dong- Energie już w grudniu 2007. Po zapoznaniu się z inwestycją, pozbierała inicjatywa w ciągu 6 tygodni 32.000 podpisów przciw inwestycji.

Inicjatywa została we wrześniu 2008 odparta przez parlament Landu. W listopadzie b.r. toczy się proces wysłuchiwanią publicznego w trybie zezwolenia. Okazało się że jest 9000 wypowiedzeń przeciw. Urzędy ochrony środowiska Landu przedstawiły też swoje techniczne sprzeciwy w toku udzielania zezwolenia. Inwestor ma nadal rosnące trundności z dostarczaniem pozytywnych wymówień. Państwowy Zarząd Ochrony Środowiska przewiduje opublikowanie swojej opinii nie przed marcem 2009.

Przy aktualnych zmianach sytuacji obiecamy dalsze informacje na naszej stronie.

Ostrzeżenie! Informacja_Zdrowotna